Syndicus Brussel

Syndicus Brussel gezocht?  Easy Syndic is ook aanwezig in Brussel ! Vastgoedbeheerder Syndicus Brussel is  gespecialiseerd in kleine appartementen. Bent u op zoek naar een vastgoedbeheerder voor kleine gebouwen in Brusse ? Of wil je van mede-eigendomsmakelaar veranderen en woon je in Brusse ?  Easy Syndic is de goedkoopste syndic van België. U profiteert van aantrekkelijke, duidelijke en passende prijzen voor de grootte van uw pand.

Syndicus Brussel raadplegen

Onze sSyndicus Brussel  opende zijn eerste kantoor in Brussel. Vind uw vastgoedbeheerder gespecialiseerd in kleine appartementsgebouwen in Brussel (adres: Louizalaan 251, 1050 Brussel). Vandaag is Easy Syndic ook aanwezig in de steden Antwerpen, Gent en Hasselt. Bent u op zoek naar een vastgoedbeheerder voor kleine gebouwen in Brussel ? Of wilt u van syndicus veranderen en woont u in Brussel ? Easy Syndic is de goedkoopste syndic van België. U profiteert van voordelige tarieven, overzichtelijk en passend bij de grootte van uw residentie… Is een syndicus verplicht? Als een gebouw uit twee of meer appartementen/wooneenheden bestaat die eigendom zijn van verschillende personen is de aanstelling van een syndicus door de wet verplicht.

 

Syndicus Brussel

CONTACTEER ONS
info@easysyndic.be
+ 32 2 219 04 51
IPI 510.667


Van syndicus veranderen

Bent u de hoge beheerskosten van uw syndicus beu ? Vindt u ook dat uw syndicus u niet de juiste tarieven aanrekent voor uw kleine mede-eigendom ? U wenst de overstap te maken maar weet niet hoe dit aan te pakken ? Contacteer Syndicus Brussel en wij helpen u verder.

Een professionele syndicus benoemen

Bij heel veel kleine residenties is men snel geneigd om een mede-eigenaar te vragen de rol van syndicus op zich te nemen aangezien de diensten van een professionele Syndicus Brussel vaak te zwaar zouden doorwegen op de jaarlijkse lasten van de mede-eigendom. Maar de verantwoordelijkheden van hun taak mogen echter niet onderschat worden, zelfs indien die taak op vrijwillige basis uitgevoerd wordt. Wat moet je weten om je eerste syndicus aan te stellen?

Waarom een professionele syndicus benoemen ?

Wanneer een onroerend goed onder het stelsel van de mede-eigendom valt is de benoeming van een occasionele of professionele syndicus een verplichting.

In veel kleine gebouwen speelt meestal een mede-eigenaar de rol van syndicus om de vermeende hoge jaarlijkse beheerskosten die verbonden zijn met de benoeming van een professionele syndicus te vermijden.

Maar het boekhoudkundig en financiëel beheer van een gebouw is echter echt niet te onderschatten, en de verantwoordelijkheid van de (occasionele) syndicus evenmin.

Niet-professionele Syndicus Brussel: De Wetgever merkt terecht op dat de taken die door de Wet worden toebedeeld aan de syndicus veelvuldig zijn en uitgebreid.

Om die reden vergt de uitvoering van de taak van syndicus een extreme nauwgezetheid bij de uitvoering ervan en een grondige kennis van de statuten de Wet op de Mede-eigendom enerzijds en de Basisakte anderzijds, zeker als men niet vroeg of laat geconfronteerd wil worden met de gevolgen van een lichtzinnig beleid. En deze kunnen onverwacht zwaar om de hoek loeren, bijvoorbeeld na een schadegeval, een financieel verlies ten gevolge van een ingebreke blijven van een van de mede-eigenaars of een onvoldoende dekking wegens een niet aangepaste verzekeringspolis.

Verantwoordelijkheid en Burgerlijk Aansprakelijkheid: Alle personen die de rol van syndicus willen opnemen, zelfs zonder vergoeding zijn voor de Wet wel degelijk verantwoordelijk voor de gevolgen van hun mogelijke tekortkomingen bij de uitvoering van hun taak, zelfs indien ze te goeder trouw zouden hebben gehandeld.

Een verzekering Burgerlijk Aansprakelijkheid is trouwens verplicht ter dekking van de verantwoordelijkheden dienaangaande.

Indien u zich al deze kopzorgen wenst te besparen en om u bij te staan bij de uitvoering van het beheer van uw eigendom en dit voor een prijs die verhoudingsgewijs met de grootte van het gebouw gunstig is, volstaat het om een eenvoudige Algemene Vergadering te organiseren teneinde een Syndicus Brussel te benoemen.
Enkel de meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars is vereist.